Jaarruimteverhoging naar 30%

De komende jaren gaat er veel veranderen met betrekking tot #pensioen opbouw.
Zoals het er nu uitziet gaat de jaarruimte vanaf 2023 flink omhoog. Dat betekent dat een ondernemer veel meer voor zijn oude dag in een lijfrente(verzekering) mag storten en op deze wijze kan opbouwen. Ditzelfde bedrag mag van de inkomstenbelasting afgetrokken worden. Op dit moment is de jaarruimte grofweg 13 % van het (inkomen -/- 12.700) en dat gaat naar 30%! Een forse stijging dus.

Wat wil dit nu zeggen in cijfers:
Vanaf 2023 wordt het mogelijk om bij een inkomen van 50.000,- ongeveer 11.200,- jaarlijks te storten in lijfrente en van de inkomstenbelasting af te trekken. De berekening is (50.000-/- 12.672)* 30%.
De jaarruimte is bij een inkomen van 50.000,- nu nog 5.000,-. De verandering vanaf 2023 betekent dus een stijging van ruim 6.200,- per jaar. Dat betekent een belastingvoordeel van ongeveer 2.500,-.

Voor welke ondernemers is dit nu interessant?
Ondernemers die:

– Nog een lange tijd hebben voor pensioenopbouw, zo kan er namelijk volop genoten worden van rendement op rendement zonder dat er al inkomstenbelasting ingehouden is.
– Een flink inkomen hebben, en de aftrek inkomstenbelasting nu tegen een hoger percentage gebeurt dan de uitkering bij de oude dag
– Een sterk fluctuerend inkomen hebben, elk jaar kan eenvoudig berekend worden hoeveel ruimte er is.
-Lange tijd geen of te weinig voor de oude dag opgebouwd hebben, omdat ze door de verandering vanaf 2023 een inhaalslag kunnen maken op een fiscaal vriendelijke manier.

Natuurlijk is het storten in een lijfrente niet het enige wat je als ondernemer kan doen. Er is nog veel meer. Hou daarvoor deze blog in de gaten.

Heb je vragen of wil je wat delen: laat ons weten!